logotype

Oferta


Oferujemy swoje usługi wykonawstwa robót w branżach:
 
- Obiekty inżynierskie
- Zmasowane roboty ziemne
- Budowa i naprawy główne torów kolejowych
- Budowa i naprawy główne przejazdów kolejowych
- Konserwacja, naprawa bieżąca torów i rozjazdów
- Budowa podtorza na szlakach i głowicach rozjazdowych
- Przebudowa układów torowych
- Budowa peronów
- Roboty towarzyszące budowie i posadowieniu kolejowych wag elektronicznych
- Budowa torów i rozjazdów na podbudowie betonowej   i podlewach z materiałów elastycznych
- Budowa linii tramwajowych wraz z infrastrukturą
- Budowa podtorza w oparciu o nową technologię polegającą na recyklingu podkładów betonowych